Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenie:

Predávajúci – Tatra A.C.S.,s.r.o. Višňová 16, 831 01 BRATISLAVA, IČO 35682825, DIČ SK 2020339178. Spoločnosť je zapísaná v OR Okresný súd BA 1, Oddiel Sro: 10299/B

Kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou Tatra A.C.S. zaregistrovaním sa, nákupom a potvrdením objednávky.

Tovar - produkty, ktoré sú aktuálne v ponuke na stránke http://www.luminoxsk.com/

Ako postupovať pri nakupovaní:

1. Pre nakupovanie nie je dôležité sa zaregistrovať. V prípade registrácie, sa po zaregistrovaní a prihlásení cez login a heslo môžete začať nakupovať. Pokiaľ nakupujete po prvý krát nie je potrebná registrácia, ktorá je však výhodou pri neskorších nákupoch. Ak ste už registrovaný užívateľ, na nákup sa stačí prihlásiť a nie je potrebné uvádzať kontaktné údaje.

2. Zvolíte si kategóriu, o ktorú máte záujem. Pokiaľ viete presný názov tovaru môžete si tovar, o ktorý máte záujem vyhľadať cez vyhľadávanie.

3. Pokiaľ ste sa rozhodli pre konkrétny tovar môžete ho vložiť do košíka, kde môžete zadať počet kusov, zadať spôsob platby, ktorá Vám najviac vyhovuje.

4. Pokiaľ si tovar objednáte súhlasíte s obchodnými podmienkami spoločnosti a stávate sa našim zákazníkom. Ďakujeme za prejavenú dôveru.

5. Stav Vašej objednávky môžete sledovať pod Vašim login (menom a heslom).

Objednávka:

Predávajúci dodáva tovar kupujúcemu na základe elektronickej objednávky a špecifikácie. Podmienkou platnosti je vyplnenie všetkých povinných údajov v kontaktnom formulári. Záväzným potvrdením objednávky vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim obchodný vzťah. Od tohto okamihu platia pre obe strany všetky práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka.

Platba tovaru:

Dobierkou - kedy sa za tovar platí priamo dovozcovi (Slovenská pošta, poštový kuriér alebo iní dodávatelia). Pri dodaní tovaru Slovenskou poštou za poštovné a balné v rámci Slovenska neplatíte. V prípade záujmu o expresné dodanie tovaru, prosím uveďte skutočnosť do poznámky. Expresné doručenie spoplatňujeme sumou 10 €.

Platba prevodom na náš účet na základe nami vystavenej predfaktúry, ktorú odošleme elektronicky.

Ceny:

Všetky ceny uvedené v našom internetovom obchode sú uvádzané v zmysle platných predpisov. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien tovaru bez predchádzajúceho upozornenia. Zobrazená cena v čase objednávania je záväzná pre obe strany.

Vrátenie tovaru:

Kupujúci má právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmych pracovných dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle zákona č. 108/2000 §12 Z.z. písomným oznámením na mailovú adresu info@comseco.sk. Tovar môže byť vrátený formou reklamačného konania, ktorého postup bude oznámený po obdržaní vyššie uvedeného oznámenia o vrátení tovaru. Aby bolo možné tovar vrátiť nesmie mať známky použitia, musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale a musí byť kompletný. Tovar je možné vrátiť len s originálnym dokladom o kúpe.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

V prípade, že objednávku nie je možné záväzne potvrdiť, pokiaľ kupujúci uviedol nesprávne kontaktné údaje ako telefónne číslo alebo e-mail si predávajúci vyhradzuje právo na zrušenie objednávky.

Dodacie podmienky:

Formu dodania tovaru si kupujúci vyberá z ponuky cez objednávkový formulár. Tovar bude dodaný od 2 do 10 dní. V prípade dlhšej doby dodania bude kupujúci o tejto skutočnosti informovaný.

Ochrana osobných údajov:

Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje a informácie, ktoré kupujúci poskytne, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám a ani inak komerčne využívané.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

ÚVOD

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho v oblasti reklamácií tovaru, vychádzajúc pritom z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

ZÁRUČNÁ DOBA

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (podľa §619 Obč. zák.) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov (podľa §620 Obč. zák.) a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (podľa §621 Obč. zák.).

Záruka výrobcu kryje materiálové a výrobné vady v čase predaja.

Záruka sa nevzťahuje na:

  • bežné opotrebovanie
  • poškodenie tovaru neoprávneným manipulovaním, zlým užívaním, neodborným zasahovaním, mechanickým poškodením

VŠEOBECNÉ REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Pri predkladaní tovaru na záručnú opravu (výmenu) do autorizovaného servisu musia byť splnené nasledovné podmienky zo strany reklamujúceho:

  • je predložený originálny záručný list,
  • je predložený doklad o zaplatení,
  • tovar spĺňa všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (napr. fyzicky nepoškodený)

Záverečné ustanovenia:

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a zároveň s nimi súhlasí. Tieto nákupné podmienky sú platné od 2. 3. 2009. Vyhradzujeme si právo zmeniť tieto obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.


V Bratislave 2.3.2009